Skip to main content

Het voelt dubbel. Enerzijds ben ik blij verrast dat de deelnemers aan mijn online programma zo’n mooie en waardevolle inzichten opdoen. Anderzijds teleurgesteld dat ze het blijkbaar ook zonder mij kunnen. Dat maakt me onzeker. Wat is dan nog mijn toegevoegde waarde?

Die onzekerheid kennen mijn deelnemers ook. Ze houden graag vast aan een beeld over zichzelf. ‘Ik vind het altijd moeilijk om nee te zeggen’ of ‘Ik heb nu eenmaal voor dit werk gekozen’. Dat beeld geeft houvast. Voor jou voelt een beeld over jezelf loslaten waarschijnlijk ook kwetsbaar.

Daarom werken de creatieve oefeningen in het programma zo goed. Die helpen mijn klanten om los te komen van de vorm, waardoor ze met een ander, vaak speelser, perspectief naar zichzelf kijken. Zoals 1 van hen zei ‘Het is alsof er een gordijn wordt opgetrokken. Ik zie mezelf nu helderder en ontdek veel meer mogelijkheden.’

Als ik mijn klanten zo goed kan losschudden van vastgeroeste ideeën dan moet me dat bij mij ook lukken, toch? 😉

Dus ik neem de tijd en kijk voorbij mijn onzekerheid. En ik zie dat ik het programma bén. De filmpjes met visualisaties. De tekenopdrachten. De reflectievragen. De persoonlijke feedback.

Dus ja, de deelnemers doen meer zelf, maar zeker niet zonder mij! We doen het samen in een andere vorm. Syl 2.0.

Syl Granneman

Syl Granneman

Buiten de lijntjes - coach: Ik help je voorbij de twijfels van je hoofd te leven zoals je écht wil! Wil je ervaren hoe ik werk? Doe de gratis opdracht 'Waar sta je in je leven en wat is je volgende stap?' Meer informatie vind je op www.sylvivre.nl of mail me op syl@sylvivre.nl